W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.

Data uchwały:
2019-09-24

Numer uchwały:
XVIII.106.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu