PUNKT

KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych
i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu wrześniu  2020r.

·       01.09.2020r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,

·       15.09.2020r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

·       motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,

·       motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

·       udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

·       rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

·       inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

·       współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 514-591-724

 

                                                      Zapraszamy

PUNKT

KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych
i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu wrześniu 2020r.

·       16.09.2020r. (środa) w godzinach 14.30-16.30,

·       29.09.2020r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

·       motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,

·       motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

·       udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

·       rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

·       inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

·       współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 725-111-184

 

                                                      Zapraszamy