Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

KU.32 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (Np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów, ustawienie rusztowania).

Symbol:
KU.32

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
8. Uchwała Nr XIX/230/04 Rady Miasta Łęczycy z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządca jest Gmina Miasto Łęczyca (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 224 z dnia 7 sierpnia 2004r.).


Opłaty:
1. Opłata za zajęcie pasa drogowego - jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XIX/230/04 Rady Miasta Łęczycy z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządca jest Gmina Miasto Łęczyca.
2. Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto wskazane w decyzji.


Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 37, tel. 24 721-03-32.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności wydaje się na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
5. Przed zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót - jeżeli roboty takie będą wykonywane.

Krok po kroku
1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd lub przy której zjazd ma być przebudowany (zarządca drogi może zażądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tej nieruchomości). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
4. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub za potwierdzeniem odbioru pocztą


Dokumenty
  • 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę (wymagany)

  • 2. Załączniki:

  • a. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. (wymagany)

  • b. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (wymagany)

  • c. Projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu umieszczanego urządzenia/naniesienia - dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych. (do wglądu)

  • d. Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (wymagany)

  • e. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (wymagany)

  • f. Inne dokumenty - na żądanie zarządcy drogi.


Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dominika Kupis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominika Kupis
Data wprowadzenia:2019-06-10 11:10:00
Opublikował:Dominika Kupis
Data publikacji:2019-06-10 11:22:09
Ostatnia zmiana:2019-07-12 10:48:04
Ilość wyświetleń:467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij