Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

KU.37 WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Symbol:
KU.37

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( tj.: Dz.U. z 2020r., poz.332 ze zm),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2020r., poz. 31).


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP:
- w postaci papierowej,
- w postaci elektronicznej ( podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP- www.epuap.gov.pl
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca zdolność do czynności prawnej osobiście.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby ( wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy , który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
Dowód wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
W przypadku osoby chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się w przypadku:
- upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
- zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym , z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
- zmiana wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza- wniosek należy złożyć niezwłocznie,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza- wniosek należy złożyć niezwłocznie.
- wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
- brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
- brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
- kradzież tożsamości.

Składając wniosek o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia może poprzez wyrażenie zgody przekazać do rejestru danych kontaktowych swoje dane: imię,nazwisko,numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego lub/i adres e-mailDokumenty
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania) (wymagany) wypełniony i podpisany " wniosek o wydanie dowodu osobistego" w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, - jedną aktualną, kolorowaną fotografię o wymiarach 35x 45 mm odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby w pozycji frontowej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane zgodnie z przepisami z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2016r .,poz.2046 z późn.zm). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy , o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku . - do okazania dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, waży paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego. - na żądanie organu w przypadku niezgodności danych: odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.


Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (833.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Łęczycy
Źródło informacji:Ewa Lewińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Lewińska
Data wprowadzenia:2017-10-10 14:25:20
Opublikował:Ewa Lewińska
Data publikacji:2017-10-11 14:20:10
Ostatnia zmiana:2020-05-28 13:58:55
Ilość wyświetleń:1959

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij