Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

KU.40 ZAMELDOWANIE OBYWATELA RP NA POBYT CZASOWY

Symbol:
KU.40

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.1382),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2018r. , poz. 2096),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r.poz.2411).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2018r.,poz.1044


Opłaty:
Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo ,uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł - za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945
SWIFT banku: PKOPPLPW


Termin odpowiedzi:
Nizwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu czasowego.
Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
- obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zameldowanie na pobyt czasowy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba czasowo zamieszkuje.
- obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt czasowy w formie:
a) pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje,przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ meldunkowy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru
- formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu osoby.
- w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.Dokumenty
  • Wniosek - Zgłoszenie pobytu czasowego (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (do wglądu)

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)


Załączniki

DOC160118-16012018110823 (864.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Łęczycy
Źródło informacji:Ewa Lewińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Lewińska
Data wprowadzenia:2017-10-10 12:51:39
Opublikował:Ewa Lewińska
Data publikacji:2017-10-11 14:41:01
Ostatnia zmiana:2019-02-05 10:50:21
Ilość wyświetleń:733

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij