Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Łęczycy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przetargów ustnych nieogranicznych na sprzedaż nieruchomości lokalowych

 

 

 

Zarządzenie Nr 120.88.2018
Burmistrza Miasta Łęczyca

z dnia 4 czerwca 2018 r w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Łęczyca

Na podstawie art. 30  ust.  1  i ust. 2 pkt 3 ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 38  i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 650, poz. 1000) -Burmistrz Miasta Łęczyca zarządza,  co następuje:

§ 1.Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych opisanych w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy www.leczyca.info.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.leczyca.info.pl i zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do  Zarządzenia  nr 120.88.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia  04.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Łęczycaogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 10 lipca 2018 rokuw Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ - w godzinach:

 10.00 – drugi przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, usytuowanego na   IV piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 6 o powierzchni użytkowej 23,78 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 3,24 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 27/1991 części działki gruntu  nr 625/1 o pow. 530 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00021675/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

                                                                                        cena wywoławcza:                                63.000,00 zł

                                                                                        w tym cena udziału w gruncie                     780,00 zł

                                                                                        wadium:                                                   3.500,00 zł

Oględziny lokalu w dniu 22 czerwca 2018 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 10.04.2018r.

 10.30– pierwszy  przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego  nr 41, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19 o powierzchni użytkowej 85,88 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 36,40 m2.  Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 122/1869 części działki gruntu nr 578/28 o pow. 1390 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00000608/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

                                                                                        cena wywoławcza:                                  270.000,00 zł

                                                                                        w tym cena udziału w gruncie                    11.750,00 zł

                                                                                       wadium:                                                     14.000,00 zł

Oględziny lokalu w dniu 22 czerwca2018 roku w godz. 11.30-12.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30.

Z ceny nieruchomości lokalowej uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 1 i 2 zostanie wyodrębniona do ustalenia opłat cena udziału w gruncie. Za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału w gruncie uzyskanej  w przetargu oraz zostanie ustalona opłata roczna w wysokości 1% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 1, a  3% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w  pkt 2. Do opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiegow Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 w terminiedo dnia 2 lipca 2018 roku/włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

 W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

 Z regulaminami i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.

Burmistrz Łęczycy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 Łęczyca, dnia 4 czerwca 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Łęczycy
Źródło informacji:Małgorzata Pietrzak
Data utworzenia:2018-06-06 11:48:08
Wprowadził do systemu:Małgorzata Pietrzak
Data wprowadzenia:2018-06-06 11:48:27
Opublikował:Małgorzata Pietrzak
Data publikacji:2018-06-06 13:54:16
Ostatnia zmiana:2018-06-07 10:55:09
Ilość wyświetleń:64

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij